0865.229.992

Quần áo chữa cháy

  580,000.00

  Bộ quần áo chữa cháy theo thông tư 48/2015/TT-BCA

  Gồm 5 món:

  1. Quần áo + tem kiểm định
  2. Mũ  + tem kiểm định
  3. Ủng + tem kiểm định
  4. Găng tay
  5. Khẩu trang

  Quần áo có đủ cỡ 4,5,6

  Ủng có cỡ 41, 42